Studieprogram 2022

Nyfiken på bin och/eller biodling?


Munka Ljungby Biodlarförening anordnar studiecirklar inom biodling i samarbete med Munka Folkhögskola.


Tyvärr är antalet anmälda till studiecirklarna denna vår och höst inte så många att vi kan genomföra dem på ett vettigt sätt.

Vi kommer därför att, tills vidare, ställa in båda delarna, möjligen med omstart av del 1 till hösten om fler intresseanmälningar kommer in.

Annars hoppas vi kunna plocka ut upp detta till våren 2023 igen, sannolik med nedan upplägg.


Del 1:

En studiecirkel för den som är allmänt intresserad av att veta hur ett bisamhälle fungerar och som kanske vill lära sig grunderna i konventionell eller naturlig biodling. Här får man även en inblick i humlors, solitärbins och andra pollinerares värld.


Vi träffas vid 6 tillfällen varannan vecka.

Avgift: 500 kr.


Del 2:

En fördjupning i kunskaper om bin samt om biodlarens arbete i bigården. Fokus kommer att ligga på konventionell biodling men även naturlig biodling kommer att få en given plats.


Vi träffas 6 gånger.

Avgift: 500 kr.


Som komplement kan deltagarna besöka föreningens bigård i Axtorp på våra torsdagsträffar där Bigårdsföreståndaren visar och berättar om hur biodling går till i praktiken.

För mer information och anmälan kontakta Peter Shaw, 070-887 83 79
peter.shaw@hamn.nu