Studieprogram 2022

Nyfiken på bin och/eller biodling?


Munka Ljungby Biodlarförening anordnar studiecirklar inom biodling i samarbete med Munka Folkhögskola.


Observera att planeringen enligt nedan kan komma att förändras beroende på gällande Covid-restriktioner. Vi kommer att uppdatera denna sida om och när vi tar sådant beslut. Ni som redan anmälet er kommer så klart att få uppdatering via e-mail.


Del 1:

En studiecirkel för den som är allmänt intresserad av att veta hur ett bisamhälle fungerar och som kanske vill lära sig grunderna i konventionell eller naturlig biodling. Här får man även en inblick i humlors, solitärbins och andra pollinerares värld.


Vi träffas vid 6 tillfällen varannan vecka kl. 18:30-21:00 med början den 2 mars.

Avgift: 500 kr.


Del 2:

En fördjupning i kunskaper om bin samt om biodlarens arbete i bigården. Fokus kommer att ligga på konventionell biodling men även naturlig biodling kommer att få en given plats.


Vi träffas 6 gånger kl. 18:30-21:00 uppdelat i två omgångar om 3 tillfällen. Den första omgången startar den 18 maj och den andra omgången den den 10 augusti.

Avgift: 500 kr.


Som komplement kan deltagarna besöka föreningens bigård i Axtorp på våra torsdagsträffar där Bigårdsföreståndaren visar och berättar om hur biodling går till i praktiken.

För mer information och anmälan kontakta Peter Shaw, 070-887 83 79
peter.shaw@hamn.nu