Studieprogram 2022

Nyfiken på bin och/eller biodling?


Munka Ljungby Biodlarförening planerar att under 2022 anordna studiecirklar i samarbete med Munka Folkhögskola.

Nedan är en preleminär plan och informationen kommar att uppdateras i början av 2022.


Del 1:

En studiecirkel för den som är allmänt intresserad av att veta hur ett bisamhälle fungerar och som kanske vill lära sig grunderna i konventionell eller naturlig biodling. Här får man även en inblick i humlors, solitärbins och andra pollinerares värld.
Vi träffas vid 6 tillfällen varannan vecka kl. 18:30-21:00

med början den 9 februari 2022.

Avgift: 500 kr.


Del 2:

En fördjupning i kunskaper om bin samt om biodlarens arbete i bigården. Fokus kommer att ligga på konventionell biodling men även naturlig biodling kommer att få en given plats.
Vi träffas 6 gånger, 4 tillfällen varannan vecka
med start den 12 maj 2022, ytterligare en träff i augusti och en i september.

Avgift: 500 kr.


Som komplement kan deltagarna besöka föreningens bigård i Axtorp på våra torsdagsträffar där Bigårdsföreståndaren visar och berättar om hur biodling går till i praktiken.

För mer information och anmälan kontakta Peter Shaw, 070-887 83 79
peter.shaw@hamn.nu